5 Allmogens almanacka

Allmogens almanacka

in Calendars on Sat, 26 Nov 2016 03:01:36 GMT

12 månader. 12 historiska foton. Frihetlig svensk historia om allmogen, av allmogen, för allmogen.

Kickstarter - Calendars
Creator: Projekt Moberg
Project goal: SEK9,000

View on Kickstarter

Similar campaigns

SilCor Planner, The Sales Planner 2018
Become a Chronically Better You
HEROES of CANNABIS 2018 CALENDAR