6 2 10 0 COFFEE & LOUNGE

COFFEE & LOUNGE

in Restaurants on Sun, 19 Nov 2017 18:31:18 GMT

Vi ønsker å skape liv i den lokale forankring til lokalmat, byliv og bærekraftig utvikling. Tenk kvalitet, levende og samfunnsnyttig!

Kickstarter - Restaurants
Creator: Frode Stenrud, Roy Glopholm
Project goal: NOK350,000

View on Kickstarter

Similar campaigns

I Que Bbq: \'Where Intelligence Meats the Grill!\'
Eat & Learn How to Cook your Own True Italian Pizza
Boomer Pizza 2.0: More Seats? More Beer? WHY NOT!?